O nás

KOMUNITNÍ CENTRUM  Ješkohlídův pestrý svět

vzniklo jako třetí zařízení rodinného typu.            První byl                                                          JEŠKOHLÍD - JEsle - ŠKOlka - HLÍDání dětí , který se zaměřuje na péči o děti od 6 měsíců do  1 roku věku.                                                                        Druhé zařízení Ješkohlídova školička je dětská skupina pečující o děti od 1 roku do zahájení školní docházky. Děti jsou rozděleny do skupinek. Jedna pečující osoba má na starosti max.6 dětí.

 Z vlastní zkušenosti víme, že ne každý Rodič má zájem umístit své dítě do Jeslí nebo Školky již v raném věku, ale čas od času potřebuje využít možnost Krátkodobého hlídání a klidu pracovat         v Coworkingovém centru nebo navštívit se svým dítětem Kroužek pro zpestření dne. O to se snažíme v našem nově otevřeném Komunitním centru Ješkohlídův pestrý svět. Najdete u nás možnost spojení Profesního, Rodinného a Zábavného života .

JEŠKOHLÍD -                         JEsle - ŠKOlka - HLÍDání dětí ,    Naše první zařízení , které je je zaměřeno na péči o děti od 6 měsíců do 1 roku věku. Toto zařízení je zařízením jeselského typu.  Péče o děti je vždy založená na individuálním přístupu k nim. Časový rozvrh přizpůsobujeme především jejich potřebám . Jedno miminko má na starosti vždy jedna chůva. 

JEŠKOHLÍDOVA ŠKOLIČKA -školička zaměřená na logopedickou prevenci

Dětská skupina Pečující o děti od 1 roku do zahájení školní docházky je náš prostředníček.  Děti jsou rozděleny do skupinek. Jedna pečující osoba má na starosti max.6 dětí. Děti jsou vedeny k samostatnosti a sebeobsluze dle věkových zvláštností dětí . Samozřejmostí je u nás odplenkovávání.