JEŠKOHLÍDŮV PESTRÝ SVĚT

Co je Ješkohlídův pestrý svět?

Komunitní centrum pro rodiče a děti

Ješkohlídův pestrý svět je komunitní centrum, které se zaměřuje na rodinu a vztahy mezi jejími členy. Prostřednictvím různých aktivit pomáháme jednotlivým členům rodin rozvíjet se a regenerovat se. Organizujeme společné aktivity, díky nimž se upevňují vztahy a vytváří se jedinečné rodinné zážitky a vzpomínky.

Pořádáme volný cyklus seminářů

Cesta ke spokojené rodině

V těchto třech seminářích se budou řešit vztahové problém, které často vznikají mezi rodiči a dětmi. Více informací naleznete zde

Postupně připravujeme nové 

kroužky na školní rok 2022-23 

Ty, které jsou pro Vás již nachystané, naleznete zde

Jazykové kluby a doučování

Odpolední anglický klub
Český klub pro děti/Чеський клуб для дітей/Czech club for children
Doučování češtiny a jiných předmětů dle individuálních potřeb
Logohrátky - procvičování a logopedická prevence

Nabízíme různorodou podporu dětem a rodičům dětí, které mají jazykový nebo jiný problém, nestíhají ve škole nebo se potřebují rychleji adaptovat na školní prostředí. Více informací naleznete na stránce Kurzy, kroužky nebo Doučování.


Ми пропонуємо різноманітну підтримку дітям і батькам дітей, які мають мовні чи інші проблеми, не встигають у школі або потребують швидшої адаптації до шкільного середовища. Ви можете знайти більше інформації на сторінці Курси, клуби (Kurzy, kroužky) або Репетиторство (Doučování).

We offer a variety of support to children and parents of children who have a language or other problem, are not keeping up at school or need to adapt to the school environment more quickly. You can find more information on the Courses, clubs (Kurzy, kroužky) or Tutoring page (Doučování).

Jsme zde zejména pro


 • rodiče předškolních dětí
 • předškolní a školní děti
 • pro všechny rodiče a prarodiče
 • pro rodiče a děti dohromady
 • vlastně jsme zde pro všechny, kdo chtějí trávit smysluplně nejen svůj vlastní čas, ale i ten společný

"Jsme rodinné komunitní centrum"

Nabízíme

 • různé aktivity a kroužky pro jesličkové a školkové děti
 • pro rodiče je v době většiny kroužků k dispozici místnost s drobným občerstvením - zatímco si děti hrají, můžou si u nás rodiče vyřídit agendu do práce
 • kroužky a aktivity pro školní děti
 • skupinové doučování - projektová výuka různých předmětů
 • vzdělávací a regenerační akce pro rodiče
 • společné aktivity dětí a rodičů nebo dětí a prarodičů

"Zatímco si děti hrají, rodiče pracují."

Prostory Ješkohlídova pestrého světa

Komunitní centrum Ješkohlídův pestrý svět sídlí na adrese U Strže 401/4, 140 00 Praha 4 Krč. Zde se snažíme vytvořit bezpečné přátelské prostředí, kde se každý bude cítit příjemně. Naše aktivity probíhají v maximálně 5členných skupinách. V průběhu dne nedochází k mísení skupin. Mezi jednotlivými aktivitami je časová pauza, kdy probíhá sanitace celého prostoru. V takto malých skupinách mohou naši lektoři věnovat dostatek prostoru každému účastníkovi a zaměřit se na jejich přání a potřeby.

3D prohlídku Ješkohlídova pestrého světa naleznete zde

Ješkohlídovy organizace

Ješkohlídův pestrý svět z. s.

Ješkohlídův pestrý svět je jedna ze tří organizací poskytující služby pro děti a jejich rodiny. Jeho cílem je poskytnout podporu nejen dětem, ale i rodičům a pomoci jim společně se cítit šťastně a spokojeně.

Ješkohlíd s.r.o.

Jsou jesle pro děti od 6 měsíců do 3 let. V našich jeslích se soustřeďujeme na to, aby se děti přirozeně a správně rozvíjely jak po fyzické, tak i po sociální stránce. Snažíme se, aby z nich rostli samostatní, sebevědomí a ke svému okolí ohleduplní lidé.

Více informací o jeslích naleznete zde 

Ješkohlídova školička z.s.

Ješkohlídova školička je dětská skupina, do které chodí děti ve věku od 1 do 6 let. Děti jsou rozděleny do skupinek. Jedna pečující osoba má na starosti max. 6 dětí. Ve školičce se snažíme pro děti vytvářet příjemnou rodinnou atmosféru, ve které se mohou rozvíjet a objevovat svět.

Více informací o školičce naleznete zde