COWORKING - ceník

jednorázové využití - 1 h. - 105,-Kč

Předplatné : 10h. / měsíc - 800,-Kč                                20h./ měsíc - 1 400,-Kč                     30h./měsíc - 1800,- Kč

Pronájem celé kanceláře : 1/2 den max. 10 osob - 600,- Kč/ 4h.

                                              Celý den max. 10 osob -  1000,-Kč/8h.

                                                                

Cena zahrnuje - pracovní místo, připojení k WI-FI, nápoj ( káva, čaj, sodovka ), použití kopírky, kancelářský potřeby, kopírování a tisk do 10 kopií 

Při zakoupení předplatného hlídání dětí cena 30,-Kč/h.

U jednorázového hlídání dětí viz cení v sekci hlídání dětí