Keramika pro děti

Nabízíme různé varianty keramických kroužků pro děti různého věku. Délka lekcí se odvíjí od věku dětí.

Keramika pro nejmenší

Tyto keramické lekce jsou určeny těm nejmenším dětem. Objevují v nich pro ně zcela nový a neznámý materiál, schopnosti vlastních rukou i to, že jsou samy schopny něco pěkného vytvořit.

Určení: děti cca 2,5 - cca 4 roky (dítě musí zvládnout zmáčknout měkkou hlínu a musí vydržet pracovat bez neustále asistence rodiče nebo lektora)

Cyklus 5 lekcí. Po ukončení každého cyklu navazuje cyklus nový.

Max. 5 dětí ve skupině

Začátek: říjen 2021

Čas: úterý 9:30 - 10:15

Lektorka: Kristýna Kvapilová

Cena: 1 690 Kč/cyklus (338 Kč/lekce)

Po dobu lekce mají rodiče nebo doprovod dětí volný vstup do coworkingové dílny vč. jejich služeb

Přihlásit se můžete zdeKeramika pro děti a rodiče

V lekcích pracují děti dohromady s rodiči a vytváří společně jeden výrobek. Společná práce rodičů s dětmi není o tom, že rodiče říkají dětem, co mají dělat, ale o tom, že se spolu učí komunikovat jako parťáci, jako jeden tým. Tato činnost rozvíjí vzájemnou komunikaci a podporuje důvěru.

Určení: děti cca 2,5 - cca 4 roky a jejich rodiče (nebo jiný dospělý doprovod)

Cyklus 5 lekcí. Po ukončení každého cyklu navazuje cyklus nový.

Max. 5 rodin ve skupině

Začátek: říjen 2021

Čas: úterý 10:45 - 11:30

Lektorka: Kristýna Kvapilová

Cena: 1 690 Kč/cyklus (338 Kč/lekce)

Přihlásit se můžete zde Keramika pro děti

Děti si při práci s keramickou hlínou velmi dobře vyvíjí jemnou motoriku, trénují procesní myšlení a prostorovou představivost. Starší děti si navíc u náročnějších keramických výrobků mohou rozvíjet konstrukční myšlení. Keramika není jen tak obyčejná "plastelína", ale je to hmota, z níž jdou vytvořit výrobky jako třeba hrneček nebo miska, kterou lze používat každý den.

Určení: děti I. a II. stupně ZŠ

Cyklus 5 lekcí. Po ukončení každého cyklu navazuje cyklus nový.

Max. 5 dětí ve skupině

V současné době neučíme


Kristýna Kvapilová

Od malička miluji a pozoruji zvířata. Nejprve jsem je začala kreslit, malovat a později i fotografovat. A v neposlední řadě jsem zcela propadla kouzlu keramiky, která se nyní stala ústřední náplní mého tvůrčího světa. S keramikou jsem začala z mých výtvarných činností a aktivit až nejposledněji. O to intenzivněji a s větší vervou jsem se do ní pohroužila. Točím na kruhu i tvořím z ruky. V mé tvorbě se samozřejmě nejčastěji objevují motivy zvířat a přírody, ale protože tvoříme i s dětmi, mám příležitost vyzkoušet si, co dětská fantazie nabízí. Líbí se mi, že zde mohu využít a pospojovat množství mých dosavadních výtvarných technik, od malby po fotografování postupů i finálních výrobků. Baví mě experimentovat s glazurami a objevovat nové hranice možného. Práce s hlínou učí trpělivosti a sám keramik do poslední chvíle nikdy neví, co nakonec z pece vzejde a tak jde cestou neustálého očekávání a shledávání.

Více se lze o Kristýně dozvědět na jejich webových stránkách.