KROUŽKY

Kroužky a kurzy pro děti i dospělé v Ješkohlídově pestrém světě


V Ješkohlídově pestrém světě se snažíme nabízet aktivity pro všechny rodinné příslušníky.

Dopoledne věnujeme zejména nejmenším dětem a jejich rodičům, odpoledne pořádáme kroužky pro školkové a školní děti a pozdní odpoledne a večery pro dospělé.

KROUŽKY A KURZY

  • malé skupiny 3 - 6 účastníků (rodinných jednotek)
  • individuální přístup, přátelská atmosféra
  • mezi jednotlivými lekcemi probíhá sanitace prostoru

Malým dětem nabízíme kroužky zaměřené zejména na rozvoj jazykových dovedností a zlepšování jemné motoriky:

Angličtina pro nejmenší

V dnešní době je více než jasné, že se člověk bez znalosti cizích jazyků neobejde. Angličtina se stává prakticky standardem. Nejmenším dětem nabízíme výuku angličtiny formou projektových činností. Děti se v kroužcích neučí "pouze angličtinu", ale rozšiřují si své vědomosti v různých oblastech jako je přírodověda (English with Animals), procesní a motorické dovednosti (English with Kung-fu Panda) či své celkové vystupování (Dramatic Club). Celá lekce probíhá v angličtině, kdy si děti opakují základní slova a fráze spojené s náplní lekcí a celkově při jiné smysluplné činnosti do sebe nasávají rytmus a stavbu tohoto jazyka.

Keramika

Keramika je s člověkem spjatá už od prvopočátků jeho existence. Když si pravěcí lidé začali modelovat nádoby z jílu, spojili lidstvo s tímto materiálem. Dnes umíme vytvořit z keramiky hotové divy v průmyslu a jiných odvětvích, ale přesto je pro nás osobní kontakt s hlínou stále atraktivní.

V Ješkohlídově pestrém světě nabízíme keramické kroužky a kurzy nejen pro nejmenší děti, ale pro všechny věkové skupiny. Nejmenší děti si při práci s keramickou hlínou velmi dobře vyvíjí jemnou motoriku, trénují procesní myšlení a prostorovou představivost. Starší děti si navíc u náročnějších keramických výrobků mohou rozvíjet konstrukční myšlení. V neposlední řadě dostává člověka práce s keramickou hlínou do stavu psychické pohody a dobře se při ní zrelaxuje.

Program aktuálních kroužků a kurzů naleznete zde.