KURZY, KROUŽKY

PRAVIDELNÝ ROZVRH

Jednotlivé kroužky, kurzy a kluby budou postupně doplňovány do rozvrhu.

Všechny pravidelné aktivity začínají v týdnu od 12. září, a potom po naplnění minimální kapacity. V průběhu roku se lze do kroužků přidávat, pokud není zcela naplněn.

Dopolední kreativní dílničky

pondělí 10,00-12,00

nebo

středa 10,00-12,00

Lze se přihlásit pouze na jeden den, nebo na oba současně. Více informací zde 


Klubík pro maminky (a tatínky) s malými dětmi

určení: rodiče a děti od 1 roku

délka lekce: 120 minut

cena: 386 Kč/lekce (cyklus 9 lekcí 3 474 Kč)

Klubík je určen rodičům, kteří jsou s dětmi na mateřské a nechtějí sedět sami doma! Na programu jsou říkadla, písničky, tanečky a trocha cvičení. Jde nám o to, abychom si odpočinuli a přitom naše krásné děti náležitě unavili.

 Lektorka Linda Bláhová Lahnerová

Herečka, moderátorka a lektorka s dvacetiletou praxí.

Po studiu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě jsem hrála v divadlech v Ostravě, Chebu, Kladně a v Praze. 10 let jsem se věnovala loutkovému divadlu.

Moderuji hudební, charitativní a jiné společenské události, občas točím pro ČT, Novu či Primu.

Učím kurzy herectví a dramatické výchovy pro všechny, od předškolních dětí až po dospělé. 


Cvičení pro ženy - zdravá záda a pánevní dno

1. skupina úterý 17,15-18,15

2. skupina úterý 18,15-19,15

Více informací zde


Dopolední hudební klub

čtvrtek 10,30-11,15

určení: předškolní děti 3-4 roky

délka lekce: 45 minut

cena: 276 Kč/lekce (cyklus 9 lekcí 2 484 Kč)

Cílem u dětí mladšího předškolního věku bude vedení k všestrannosti a lásky k hudbě. Čeká je 45 minut plných tanečků, zpívání, rytmických a dechových cvičení. Děti získají také povědomí o nejzákladnějších hudebních pojmech. Dojde také na tematické hodiny např. vánoční, karneval, indiánské.

Lektorka Olga Vlachová, Dis.

učí hudbu již řadu let a je činnou muzikantkou, jak klasické, tak populární hudby různých stylů. Vyučovat začala již při studiu na konzervatoři Plzeň, kde vystudovala obor příčná flétna. Studovala také na Pedagogické fakultě obor hudební výchova-psychologie. Od malička se věnuje hře na zobcové flétny, flétnu příčnou, další různorodé dechové nástroje, zpěvu, tanci (balet, latinsko-americké tance, standardní tance, flamenco, moderní tanec např. v taneční škole Lucerna, kde také působila několik let jako taneční asistentka). Pravidelně navštěvuje různé hudební kurzy u významných interpretů, kde se dále vzdělává.   


Logohrátky

úterý 16,00-16,45

čtvrtek 16,00-16,45

Lze se přihlásit pouze na jeden den, nebo na oba současně. Více informací zde


Doučování

Pokud máte zájem o doučování, prosím, kontaktujte nás přes přihlašovací formulář.


Odpolední anglický klub

Pondělí 14,00 - 16,00

Pondělí 16,00 - 18,00

Středa 14,00 - 16,00

Středa  16,00 - 18,00

Čtvrtek 14,00 - 16,00

Čtvrtek 16,00 - 18,00

Lze se přihlásit pouze na jeden den, nebo skupiny kombinovat.

Délka aktivity: 120 min.

Cena: 386 Kč/120 min. výuky

Určení: především předškolní děti (pokud již mluví, může mluvit i anglicky) až do 2. třídy ZŠ

Lektorky:

Tereza Bažantová (čtvrtek)

I am a graduate of an eight year grammar school in Mladá Boleslav. However, I grew up in Finland and Slovenia, where I studied in international schools. 

At the age of four I started going to an international kindergarten in Helsinki and have spoken English ever since. I have recently acquired a CAE certificate and speak at the level of a native speaker. I sincerely enjoy being around children, which is probably because I grew up with three siblings. I like helping children learn how to pronounce words correctly and showing them it can be done in creative and fun ways.  

V anglickém klubu se děti učí přirozeně komunikovat v cizím jazyce. Formou větších projektů, her, písniček a dalších aktivit si osvojují angličtinu takovým způsobem, aby v ní dokázali komunikovat a rozvíjet se. Veškerá interakce probíhá v anglickém jazyce. Ve skupinách můžou být děti různého věku, protože náplní klubu není drilování gramatiky, ale spolupráce a učení se jeden od druhého.

Odpolední anglický klub je určen dětem od předškolního věku až do 2. třídy prvního stupně.

Nabízíme několik termínů, záleží jenom na Vás, zda budete chtít chodit jednou, dvakrát, nebo třikrát týdně.

Některá témata projektových odpolední:

  • Travelling: How, When and Who Can Travel?
  • Halloween and What Do I Know About the Addams Family?
  • Seasons: What Do You Know About Cold, Heat or Climate Changing?
  • The Place Where We Live
  • Etc.Český klub pro děti/Czech club for children/Чеський клуб для дітей

Pátek 14,00-16,00

Délka aktivity: 120 min.

Cena: 386 Kč/120 min. výuky


Český klub pro děti

Klub je určen dětem, jejichž rodný jazyk je jiný než český. Formou větších projektů, her, písniček a dalších aktivit si osvojují češtinu takovým způsobem, aby v ní dokázali komunikovat a rozvíjet se. Veškerá interakce probíhá v českém jazyce. Ve skupinách můžou být děti různého věku, protože náplní klubu není drilování gramatiky, ale spolupráce a učení se jeden od druhého.

Pro nácvik gramatiky nabízíme individuální lekce v rámci doučování.

Odpolední anglický klub je určen dětem od předškolního věku až do 2. třídy prvního stupně.

Чеський клуб для дітей

Клуб призначений для дітей, рідною мовою яких є не чеська. У формі більших проектів, ігор, пісень та інших заходів вони вивчають чеську мову таким чином, щоб вони могли спілкуватися та розвиватися нею. Вся взаємодія відбувається чеською мовою. У групах можуть бути діти різного віку, адже мета клубу не муштрувати граматику, а співпрацювати та вчитися один у одного.

Для практики граматики ми пропонуємо індивідуальні заняття в рамках репетиторства.

Пообідній англійський клуб призначений для дітей від дошкільного віку до 2 класу першого класу.

Czech club for children

The club is intended for children whose native language is other than Czech. They can communicate and progress with their skills by larger projects, games, songs, and other activities. All interaction is in the Czech language. There can be children of different ages in the groups, because the purpose of the club is not to drill grammar, but to cooperate and learn from each other.

For grammar practice, we offer individual lessons as part of tutoring.

The afternoon English club is intended for children from preschool age up to the 2nd grade of the first grade.


Nové cykly všech kroužků začínají od září 2022

  • Ve skupinách je max. 6 účastníků, min. počet ve skupině jsou 3 účastníci
  • Ceny jednotlivých kroužků se liší podle typu, jsou uvedeny v popisu kroužku nebo pod odkazem u popisu
  • Přihlásit se do kroužku můžete i během rozjetého cyklu, pokud je volné místo