LOGOPEDIE                    PREVENCE A PROCVIČOVÁNÍ

Aktuální lekce

Úterý 16:00 - 16:45

Čtvrtek 16:00 - 16:45

Více informací o aktuálních lekcích naleznete zde

V dnešní době moderních technologií máme sice v mnoha ohledech snazší život a pomocí chytrých aplikací aj. si šetříme čas a energii, ale na oplátku si tato modernizace a digitalizace vybírá svou daň. Velmi výrazně je to vidět v oblasti verbální komunikace. Rodiče s dětmi již nemají tak velký prostor na to, aby spolu mluvili. Pokud dítěti pustíme nějaké video, sice pasivně vnímá řeč a jazyk a učí se mu rozumět, ale už si jej aktivně neprocvičuje, netrénuje správnou výslovnost, a když si brblá samo pro sebe, tak u něj není dospělý, který by jej opravil a ukázal mu, jak se co správně vyslovuje.

Z toho potom vznikají různé vady řeči, děti už odrostlejší navštěvují logopeda a velmi komplikovaně se tyto chyby v řeči odnaučují. Někdy to trvá poměrně dlouho. To může mít vliv na sebevědomí dítěte, navazování vztahů s ostatními vrstevníky, problémy s obecnou komunikací atd.

V našich lekcích logohrátek nabízíme skupinové lekce logopedické prevence. V těchto lekcích naši certifikovaní lektoři pracují se skupinou malých dětí a trénují správnou výslovnost zábavnou formou bez tlaku a stresu.

Jazyk a řeč je potřeba procvičovat co nejčastěji. Naše cykly logohrátek jsou vytvořeny tak, aby je děti mohly navštěvovat 2x týdně, což je minimum.

Logohrátky jsou plné jazykových her, zábavných artikulačních cvičení na základě doporučení klinického logopeda.

Věkové rozmezí pro lekce logohrátek není omezené.

Více informací naleznete zde.

Přihlašovat se můžete po kliknutí na toto tlačítko